Onderzoek

In de jaren 80 van de vorige eeuw, heb ik een interesse ontwikkeld voor de relatie tussen informatietechnologie en werk. Dit startte rond 1984 (sic) tijdens mijn studie en dat heeft me gestimuleerd om de rest van mijn studie rond dat thema in te vullen. Mijn scriptie schreef ik over het betrekken van de gebruiker bij het automatiseringsbeleid van de Gemeente Rotterdam, in opdracht van de medezeggenschapscommissie. In het verlengde van mijn interesse vond ik in 1986 mijn eerste baan bij de Arbeidsinspectie, onderdeel van het Ministerie van SZW als beleidsmedewerker ‘Technologie en Kwaliteit van de Arbeid’. Snel na mijn start bij Avans Hogeschool in 2012 ging ik onderzoek doen bij het Lectoraat HRM. Ik vond daar mijn oude geliefde onderwerp weer, de impact van informatietechnologie op werk.

De kern van mijn promotieonderzoek is de relatie tussen digitale technologie en administratief werk. Ik onderzoek dat bij gemeentelijke organisaties in het werkproces ‘Informatiebeheer en Archief’.
Van eind september 2018 tot begin februari 2019 heb ik meer dan dertig verkennende interviews gehouden: ik heb managers, HR professionals, Informatie-/IT-professionals, IT-leveranciers en beleidsmakers gesproken over het keuzeproces om te komen tot een nieuw digitaal systeem, over motieven die daaraan ten grondslag lagen, de betrokkenen en de ingeschatte gevolgen voor het werk. Het verslag van deze interviews heb ik recent afgerond.

Vanaf het najaar van 2019 doe ik verdiepend onderzoek binnen een aantal gemeentelijke organisaties. Mijn start is bij Team Documentmanagement van gemeente Breda. Mede door de uitbraak van het Corona-virus heb ik deze onderzoeksvraag stilgelegd en heb ik in maart 2020 onderzoeksvraag 2 geformuleerd: Wat betekent de snelle implementatie van een IT-systeem (online werken) als gevolg van bijzondere gebeurtenissen in de omgeving (bv. Corona pandemie) voor de organisatie (werkgelegenheid, impact op werknemers) en in welke mate ondersteunt de organisatie dit proces? Deze vraag onderzoek ik via een enquête bij de afdelingen Bedrijfsvoering van diverse gemeenten.

 

Mijn onderzoek is gepubliceerd in het boek ‘Electronic HRM in the Smart Era‘ (EN) en gepresenteerd op verschillende (internationale) conferenties.

 

Ik voer dit promotietraject uit voor Avans Hogeschool en ik ben PhD-student aan de Universiteit van Tilburg. Mijn begeleiders zijn Professor Dr. Ton Wilthagen (promotor), Dr. Charissa Freese (co-promotor), beiden van de Universiteit van Tilburg, en Dr. Tonnie van der Zouwen (co-promotor), lector Sustainable Working & Organising bij Avans Hogeschool.

Deel en ontdek onderzoek  – Klik hier voor mijn Rg-profiel

Publicaties

  • Kruining, I. van (2019) Digital Technology and Work Impact in Administrative Jobs – presentatie voor EAWOP Sgm ‘Antecedents of Work Design’ Amsterdam, 3 juni 2019. Klik hier voor pdf.
  • Kruining, I. van (2019) Considerations & Intentions in the introduction of Digital Technology and the Relationship with Long-term Employment – presentatie voor EAWOP19 Turijn, 29 mei – 1 juni 2019. Klik hier voor pdf.
  • Kruining, I. (2018) Career implications of digital technology – presentatie voor de EAWOP Small Group Meeting on Workforce Employability and Sustainability Eindhoven 28 –29 June 2018. Klik hier voor pdf.
  • Kruining, I. van (2017). The dis-app-earance of HRM – the impact of digitization on the HRM profession. Hoofdstuk 12 in Bondarouk, T., Ruël, H. & Parry, E. (Eds.) Electronic HRM in the Smart Era. Emerald Series. In het Engels. Klik hier voor link.
  • Kanters, F., Kruining, I van (2017). Opleiden voor het onverwachte – de vruchten plukken van digitalisering in Noordoost-Brabant. ’s-Hertogenbosch. AgriFood Capital Werkt! Klik hier voor pdf.
  • Kruining, I. van (2016). The dis-app-earance of HRM – the impact of digitization on the HRM profession (paper for the Sixth International e-HRM Conference – From digital to smart HRM, Enschede). In het Engels. Klik hier voor pdf.

  • Kruining, I. van (2014). TechImpact – vooronderzoek naar de effecten van digitalisering met name op ‘middenbanen’. Breda. Avans Hogeschool. Klik hier voor pdf.
  • Kruining, I. van (2014). Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden. Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda. Gemeente Breda. Klik hier voor pdf.
  • Kruining, I. van (2014). HR in de lijn is een feit. PW De Gids. Klik hier voor pdf.

Onderwijs & de rol van studenten

Vanuit mijn motto ‘leren & ontwikkelen in goede banen leiden’, wil ik studenten graag betrekken bij het HRM-vakgebied en bij actuele vraagstukken die zich daarin voordoen. Als docent bij Avans Hogeschool begeleid ik studenten bij allerlei opdrachten in het veld van Bedrijfskundige HRM. Een (promotie-)onderzoek biedt mogelijkheden voor de participatie van studenten, maar ook collega-docenten en mensen uit de werkpraktijk.

In 2018 heeft deze groep enthousiaste studenten mij af en toe een handje geholpen: Angelique Jans, Esther van der Weele, Femke Bierbooms, Iris Lommerse, Julius Steinmeijer, Marloes Hubregtse, Matts de Rijcke, Robbin van Ardenne, Stan van Bokhoven en Stijn Ruwaard. Lees bij voorbeeld dit blog. Niet op deze foto: Rinne van Krieken en Frederique van den Bosch. Sommigen van deze groep zijn inmiddels al afgestudeerd en dus alumni van onze opleiding!

 

 

 

 

En in 2019 hielpen (van links naar rechts op de foto) Sanne Nijhuis, Kaley van den Broeke en Esmée van Etten mij om gegevens vanuit 31 interviews kritisch te analyseren. Zij wezen mij op relevante thema’s waar ik nou net niet op lette en ze bevestigden me in andere analyses. Heel waardevol.

 

 

 

 

Vanaf februari 2020 gaan vijf afstudeerders afstuderen binnen het thema Digitale Technologie en de gevolgen voor Administratieve Werkgelegenheid. Jasmijn Koning en Omaima Abd El Fattah studeren HRM op Hogeschool Utrecht en Avans Hogeschool wordt vertegenwoordigd door HRM-studenten Famke Martens, Saloua Aznag en Samira El Marajie.

Zij gaan zelfstandig onderzoek doen en pakken ieder een eigen vraagstuk aan onder de paraplu van mijn PhD-thema. Op die manier inspireren zij mij, vergaren we samen kennis én brengen zij nieuwe kennis de praktijk in.

Agenda

Er zijn geen aankomende events.

Galerie

De foto’s in deze galerie inspireren me tot mijn thema ‘de impact van digitale technologie op werk’. Als onderzoeker. Als werkende. Als mens. Ademloos.